Thứ năm, 13/06/2013 1:05

Tích Trương Lương dâng giày

Dĩa của NST Tam Anh - Huế / Hiệu đề: UẨN TÀNG MỸ KÝ

Dĩa vẽ mô tả lại cảnh Trương Lương 3 lần dâng giày cho Huỳnh Thạch Công. Xem thêm về tích 

Hai câu thơ trên dĩa:

Trích lý vân hà ngoại
Ân cần cố quốc tâm

Dịch:

Tấm thân lưu lạc xứ người
Nhớ về đất nước không nguôi trong lòng

                               Nguyễn Văn Hòa