Hiểu Để Thương

 Nhân duyên vợ chồng, cha mẹ và con cái

Nhân duyên vợ chồng, cha mẹ và con cái

Đức Phật thường nói rằng nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ. Cùng khám phá nghiệp quả giữa ...

Nợ tiền duyên là do đâu?

Nợ tiền duyên là do đâu?

Tiền Duyên được hiểu như sau: ” Tiền Duyên là duyên phận của ...