Hoằng Pháp Lợi Sinh

Niệm A Di Đà Phật 'siêu độ' hương linh

Niệm A Di Đà Phật 'siêu độ' hương linh

(PGVN) Theo Kinh điển Phật giáo, thông thường, người ngay sau khi chết ...

Lợi ích từ việc tích lũy Phước đức

Lợi ích từ việc tích lũy Phước đức

LỢI ÍCH TỪ VIỆC TÍCH LŨY PHƯỚC ĐỨCPhật từng dạy, một niệm sân khởi ...