Những chuyện cảm ứng

Cảm Ứng Mầu Nhiệm Khi Phóng Sinh

Cảm Ứng Mầu Nhiệm Khi Phóng Sinh

Có cậu thanh niên là thằng con nuôi của chị Lưu, cũng đang làm việc tại hội quỹ ...

Mẹ Đầu Thai Làm Gà Bị Con Trai Giết Thịt Cúng Giỗ Cho Mẹ

Mẹ Đầu Thai Làm Gà Bị Con Trai Giết Thịt Cúng Giỗ Cho Mẹ

Sư cô pháp danh là Diệu Thanh, hiện giờ cô đang tu ...

Quả Báo Ăn Thịt Chúng Sanh

Quả Báo Ăn Thịt Chúng Sanh

Nói đến vấn đề ăn thịt, trong nhiều kinh Đại Thừa, Phật ...