Thơ - Truyện

Bài kệ Lục như

Bài kệ Lục như

Nhất thiết hữu vi phápNhư mộng, huyễn, bào, ảnhNhư lộ diệc như điệnƯng tác như thị ...

 Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông ...

Tinh xá và thiên cung

Tinh xá và thiên cung

  Xá-lợi-phất là một trong các vị ...